Lielākā ikgadējā konference ar, iespējams, vislabākajiem referentiem 


NODOKĻI 2018


PAR IZMAIŅĀM NODOKĻU NORMATĪVAJOS AKTOS NO 2018.GADA. LR SAEIMA IR PIEŅĒMUSI IZMAIŅAS UN GROZĪJUMUS UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA LIKUMĀ, KAS, STĀJOTIES SPĒKĀ, IETEKMĒS UIN, IIN, PVN, MIKROUZŅĒMUMU NODOKLI, ATBALSTU NODOKĻU MAKSĀTĀJIEM UN CITAS JOMAS. KAS UZŅĒMUMIEM JĀZINA PAR JAUNO NODOKĻU REFORMU? FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANA PAR 2017. GADU

RĪGA, 24.01.2018. | Radisson BLU Daugava

Liels PALDIES visiem 2018. gada konferences dalībniekiem un visiem tiem, kas ar savu ieguldījumu šo pasākumu ir padarījuši lielisku!

PALDIES par to, ka esat kopā ar mums un kopīgi palīdzat šī pasākuma veidošanā!

[gs_logo theme=”slider1″ logo_color=”gray_to_def” title=”no” tooltip=”” logo_cat=”clients,projects,portfolio”]

NOZĪMĪGĀKĀS AKTUALITĀTES PRAKTISKĀ UN INTERAKTĪVĀ KONFERENCĒ


AR LATVIJAS LABĀKAJIEM NODOKĻU EKSPERTIEM

ILZE CĪRULE

VID ģenerāldirektore

GUNTA KAULIŅA

KPMG Baltic vecākā projektu vadītāja

VITA LIBERTE

BDO Latvia partnere

DINA KUCINA

VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas Metodikas nodaļas vadītāja

Dr.iur. JĀNIS NEIMANIS

Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis

INESE KEMZĀNE

VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Pirmā metodikas nodaļas vadītāja

VIGANTS LESAUSKS

Biznesa treneris, grāmatu autors

IEVA LIEPIŅA

IEVAS LIEPIŅAS BIROJS valdes locekle, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante

VALTS STŪRMANIS

BDO Latvia vecākais nodokļu konsultants 

EDGARS MAŽIS

Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs

KONFERENCES PROGRAMMA


Konferences norise: 09.30–17.00, pusdienu pārtraukums (12.00–12.45)

KONFERENCES LAIKĀ

TIKS APSPRIESTAS

VISAKTUĀLĀKĀS UN

PRAKTISKI

NOZĪMĪGĀKĀS

TĒMAS:

 

09:30 | I DAĻA

VID AKTUALITĀTES 2018. GADĀ. | ILZE CĪRULE

NODOKĻU MAKSĀTĀJU 10 BIEŽĀK PIEĻAUTĀS KĻŪDAS PĀRSKATOS UN DEKLARĀCIJĀS. | VITA LIBERTE, VALTS STRŪMANIS

SVARĪGĀKĀS IZMAIŅAS GROZĪJUMOS LIKUMĀ PAR VALSTS SOCIĀLO APDROŠINĀŠANU UN TO ĪSTENOŠANA PRAKSĒ. | INESE KEMZĀNE

PAR IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLI – IZMAIŅAS IIN PIEMĒROŠANĀ UN TO IETEKME PRAKSĒ.  | INESE KEMZĀNE

12:45 | II DAĻA

UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS – JAUNAIS UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA LIKUMS UN TĀ PIEMĒROŠANAS PROCEDŪRAS, SĀKOT NO 2018. GADA 1. JANVĀRA, UN PĀREJAS PERIODĀ VEICAMIE DARBI. | IEVA LIEPIŅA

JAUNUZŅĒMUMI UN MIKROUZŅĒMUMU NODOKĻA IZMAIŅAS – KĀDAS IZMAIŅAS STĀSIES SPĒKĀ 2018. GADĀ UN KAS TIEK PLĀNOTS TUVĀKAJĀ NĀKOTNĒ? | IEVA LIEPIŅA

PVN LIKUMA GROZĪJUMI UN TO PIEMĒROŠANA. | GUNTA KAULIŅA

15:00 | III DAĻA

JAUNĀKĀ TIESAS PRAKSE NODOKĻU STRĪDOS. | JĀNIS NEIMANIS

FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANA PAR 2017. GADU.  | DINA KUCINA

PĀRLIECINĀŠANAS SPĒKS. KĀ PANĀKT, LAI CILVĒKI DARA TO, KAS JUMS NEPIECIEŠAMS? | VIGANTS LESAUSKS

CILVĒKS STARP ĶEIZARU UN DIEVU. | EDGARS MAŽIS

PAPILDU INFORMĀCIJA


Konferences norise: 09.30–17.00, pusdienu pārtraukums (12.00–12.45)

RĪGA, 24.01.2018.

RADISSON BLU DAUGAVA

Kuģu iela 24, Zemgales priekšpilsēta, Rīga 

KONFERENCES PARTNERI


Ikkatras konferences organizēšana balstās uz spēcīgām partnerattiecībām, vērtīgām idejām un visaptverošu labvēlību. Pateicamies visiem par kopīgi radītu konferenci un ikgadējo ieguldījumu šī pasākuma veiksmīgā tapšanā.

[gs_logo theme=”slider1″ logo_color=”gray_to_def” title=”no” tooltip=”” logo_cat=”clients,projects,portfolio”]

NODOKĻI | 2018


PAR IZMAIŅĀM NODOKĻU NORMATĪVAJOS AKTOS NO 2018.GADA. LR SAEIMA IR PIEŅĒMUSI IZMAIŅAS UN GROZĪJUMUS UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA LIKUMĀ, KAS, STĀJOTIES SPĒKĀ, IETEKMĒS UIN, IIN, PVN, MIKROUZŅĒMUMU NODOKLI, ATBALSTU NODOKĻU MAKSĀTĀJIEM UN CITAS JOMAS. KAS UZŅĒMUMIEM JĀZINA PAR JAUNO NODOKĻU REFORMU? FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANA PAR 2017. GADU

 

Confinn


26601182

info@confinn.eu