NODOKĻI ‘2021


 

PROGRAMMA 28.01.2021.

09:00 – 10:45  I DAĻA
Jūsu un mūsu izaicinājumi nodokļu administrēšanas jomā | IEVA JAUNZEME, VID ģenerāldirektore
Aktualitātes nodokļu administrēšanā 2021 | KARĪNA PURIŠKEVIČA, VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Pirmās metodikas nodaļas galvenā nodokļu inspektore.
PVN aktualitātes 2021 | IRĒNA LEJIŅA, KPMG Latvijā Nodokļu konsultāciju pakalpojumu direktore
10:45 – 11:00  KAFIJAS PAUZE
11:00 – 12:30  II DAĻA
Jaunumi un svarīgais saistībā ar Brexit. E-komercija, pārrobežu preču piegāde un iegāde, pakalpojumu sniegšana. Kas mainās? | SABĪNE VUŠKĀNE, COBALT nodokļu konsultāciju vadītāja
Aktuālā administratīvo tiesu prakse nodokļu jautājumos | DIĀNA MAKAROVA, Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesneša p.i., Administratīvās apgabaltiesas tiesnese
ES tiesu prakse tiešo nodokļu jomā | VITA LIBERTE, BDO LATVIA partnere

PROGRAMMA 29.01.2021.

09:00 – 10:45  III DAĻA
Kā uzlabot naudas plūsmu prasmīgi pielietojot EST judikatūru | ILZE RAUZA, PwC valdes locekle, Nodokļu nodaļas direktore
Izaicinājumi starptautiskām korporācijām 2021 | ALISE BERLINBERGA, BDO Latvia Nodokļu departamenta direktore
Transfertcenas un to vadība krīzes laikā | KASPARS BANDERS, KPMG Latvijā transfertcenu pakalpojuma vadītājs
10:45 – 11:00  KAFIJAS PAUZE
11:00 – 12:30  IV DAĻA
Darbinieku motivācija, akciju pirkuma tiesību plāna ieviešanas nodokļu aspekti | SERGEJS BATJUŠKOVS, EY LATVIJA nodokļu nodaļas projektu vadītājs
Mūsdienīga informācijas apstrāde un tās analīze savlaicīgai pareizo lēmumu pieņemšanai | ILONA MARKUNAITE, ACCOUNTING LATVIA vadītāja